Av den 1 juli, 2005

I följande artikel, publicerad på Vägval Vänsters webbplats, resonerarjag kring vänsterns framtida organisering på bred front. Förutom partipolitik och folkrörelser tas bland annat forskning, kultur och social ekonomi upp.

Fortsätt läsa "Reflektioner om vänsterns framtida organisering"